Het Barbentane huis
Het Barbentane huis

Gebruiksvoorwaarden van de site

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Definities:

L'host: La Maison Barbentane, entiteit in haar hoedanigheid van vakantieverhuurbedrijf dat seizoenverhuur aanbiedt.

E-mailadres van de site : contact@la-maison-barbentane.com

Plaats : Deze website (la-maison-barbentane.com)

Cliënt: Elke gebruiker van de site die de aangeboden producten en diensten bestelt, aankoopt of reserveert, gepubliceerd op de website van La Maison Barbentane

Uitgever: La Maison Barbentane, Alpilles Provence en Agence By Lomé zijn Deze website is eigendom van de uitgever van deze website en alle sub-sites en URL's die er rechtstreeks aan gekoppeld zijn.

Internetgebruiker : Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, die verbinding maakt met de Site.

Aankondiging: Internetpagina die de kenmerken van het vakantieverblijf of een product of dienst beschrijft met (gedetailleerde) beschrijving, kenmerken, fototos, video's, beschikbaarheid en prijslijst.

Beveiligde betalingsmodules : Streep of Paypal of bankoverschrijving

Software voor reserveringen : Octoraat

 

Doel van de site

Deze website publiceert, aggregeert, verwijst en verspreidt zijn advertentie van toeristische accommodatie, seizoensaccommodatie, toeristische diensten, toeristische informatie, links naar partners, met als doel zijn eigendom te verhuren aan toeristische klanten en partners in contact te brengen met klanten of klanten met partners. L'Hébergeur location saisonnière biedt een internetoplossing ter bevordering van de veilige reservering van producten en diensten door middel van reserveringssoftware en veilige betaling via Stripe of Paypal of via bankoverschrijving. De vakantieaccommodaties en alle informatie over de accommodaties (foto's, gedetailleerde beschrijvingen, geografische ligging & prijzen) zijn uitsluitend afkomstig van The Host. Er mogen geen audiovisuele teksten of beelden worden gebruikt zonder toestemming van The Host. Het vakantiehuuraanbod wordt gepubliceerd door middel van een geautomatiseerd reserveringssoftwareprogramma, waarbij de beschikbaarheid dagelijks wordt bijgewerkt, elke reservering wordt bevestigd door The Host, eventuele fouten in de beschikbaarheid, gekoppeld aan het computersysteem, of invoerfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Host. Alle gepubliceerde advertenties worden willekeurig op de site gerangschikt, zonder dat er een voorrangspositie wordt vastgesteld volgens de partners.

Partners kunnen ook real-time beschikbaarheid en prijzen aanbieden via webdiensten, evenals een veilige online betalingsoplossing.

 

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het surfen op de Site houdt in dat alle internetgebruikers deze algemene voorwaarden van The Host aanvaarden. De loutere verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die van de Klant. De internetgebruiker erkent dat hij deze volledig heeft gelezen en zonder enige beperking heeft aanvaard. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de internetgebruiker handelingsbekwaam is of, bij gebreke daarvan, dat hij/zij toestemming heeft van een voogd of een mentor;een voogd of curator indien zij handelingsonbekwaam zijn, of hun wettelijke vertegenwoordiger indien zij minderjarig zijn, of dat zij een mandaat hebben indien zij handelen namens een rechtspersoon. 

Daarnaast gelden de contractuele voorwaarden van de betreffende partners voor vakantieverhuur en diensten.

 

Reservering

Om te reserveren moet de klant huurnachten en/of een product of dienst selecteren. De beschikbaarheid van de producten wordt op de site aangegeven. De Klant moet alle velden van het boekingsformulier invullen. Baby's en jonge kinderen worden beschouwd als zelfstandige personen, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het aanbod of in de algemene verkoopvoorwaarden van The Hoster.

De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk na te gaan of de boekingsbevestiging die hij heeft ontvangen correct is en eventuele fouten zo spoedig mogelijk per e-mail aan The Host te melden.

 

De Klant aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden door de reservering te valideren.

Het reserveringsformulier van L'Hébergeur is beveiligd met een SSL-certificaat dat garandeert encryptie van de ingevoerde gegevens. Elke reservering wordt aanvaard onder de voorwaarde van ontvangst van :

  • Het voorschot voor terugbetaalbare tarieven met annuleringsvoorwaarden.
  • Totaalbedrag voor niet-restitueerbare tarieven.

Als de clieIndien u online wenst te betalen, worden de volgende beveiligde online betalingsmodules gebruikt Streep of Paypal of bankoverschrijving. Stripe aanvaardt betalingen met de meeste kredietkaarten, giropay, sofort, ideal, bancontact, sepa, apple pay en andere.tres.

Na validatie van het formulier wordt de reservering automatisch doorgegeven aan Villa Drossa, die de betalingen, de betalingsvoorwaarden, de inhoudingen van de bedragen in verband met de reservering of de aanbetaling en de verzending van diverse documenten in verband met het verblijf beheert.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Eventuele bankkosten (nationaal of buitenlands) zijn voor rekening van de klant. De geldende prijzen zijn de prijzen die op de site staan vermeld op de dag van de bestelling. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De klant wordt erop gewezen dat de weergegeven prijzen alleen geldig zijn op de dag en het tijdstip van de bestelling. De prijzen zijn op de site aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen. De bankkaart of bankrekening van de klant wordt pas gedebiteerd als de reservering door The Host is geaccepteerd.

 

Herroepingsrecht

De Klant/consument is ervan op de hoogte dat, als uitzondering op de bepalingen van met name artikel 221-28 van het consumentenwetboek, artikel L. 221-28 12° van dit wetboek bepaalt dat overeenkomsten die betrekking hebben op "de levering van diensten: accommodatie, vervoer, catering, vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of volgens een bepaalde periode moeten worden geleverd" zijn uitgesloten van het voordeel van het herroepingsrecht. Hij erkent derhalve dat hij geen gebruik zal kunnen maken van de bovengenoemde herroepingstermijn.

 

Annulering / wijziging / annulering van de reservering

De klant kan de reservering van zijn huurwoning beëindigen, wijzigen of annuleren volgens de regels van artikel 13 van de algemene verkoopvoorwaarden. De voorwaarden voor wijzigingen en annuleringen van een geldende reservering zijn die welke door The Hoster worden toegepast en door de klant worden aanvaard op de dag van de reserveringsprocedure. De datum van ontvangst van de verklaring van opzegging/wijziging geldt als datum van ontvangst. Het wordt aanbevolen dat de klant schriftelijk/e-mail annuleert. Afhankelijk van het tijdstip van annulering en de contractvoorwaarden van The Host of de servicepartner kan de klant annuleringskosten verschuldigd zijn, zoals bepaald in de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Verzekering

Het wordt aanbevolen dat eenDe klant om een reis- of reisannuleringsverzekeringWant zelfs kleine ongevallen kunnen leiden tot aanzienlijke kosten, die wellicht niet door de gebruikelijke ziektekostenverzekering worden gedekt.

 

Identiteitspapieren, visa en gezondheid

Elke klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke nationale en buitenlandse voorschriften inzake in- en uitreis, gezondheid, identiteitsdocumenten of paspoorten en visa.

 

Bezetting van het vakantiehuis

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens zijn verblijf wordt veroorzaakt (behalve als deze het gevolg is van normale slijtage of een defect aan de uitrusting) en voor bepaalde risico's die verband houden met zijn aanwezigheid (brand, waterschade, enz.) waarvoor hij zich moet verzekeren.

 

Verantwoordelijkheid voor publicaties

The Host publiceert zijn hostingaanbod en producten en diensten die door partners worden aangeboden. Zij verstrekt informatie die, ondanks onze waakzaamheid, onnauwkeurigheden, weglatingen, benaderingen of verouderde informatie kan bevatten, waarvoor zij derhalve alle verantwoordelijkheid afwijst en niet garant staat voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De gastheer kan de gebruiker via links doorverwijzen naar sites van derden, waarvan de informatie in geen geval de aansprakelijkheid van de gastheer kan inroepen. Beschrijvingen en prijzen zijn niet contractueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het staat internetgebruikers vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet essentieel voor de navigatie op de site. Reserveren op de site impliceert het verzamelen van een aantal persoonlijke gegevens. Internetgebruikers die dit soort voor de reserveringsprocedure noodzakelijke informatie niet wensen te verstrekken, kunnen niet reserveren. De verzamelde persoonsgegevens worden geautomatiseerd verwerkt en zijn noodzakelijk voor The Host om haar contractuele verplichtingen na te komen. Deze gegevens worden uitsluitend door The Host, haar reserveringssoftware of haar Stripe betalingsmodule bewaard. De Gastheer verbindt zich ertoe deze gegevens niet in enig ander verband te gebruiken, noch aan derden door te geven, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Klanten of in gevallen waarin de wet voorziet. In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 worden de gegevens van alle op deze site geregistreerde klanten gedurende één jaar bewaard, wat een redelijke periode is die nodig is voor de goede administratie van de site en voor een normaal gebruik van de gegevens. De cliënten hebbenZij hebben het recht van verzet, ondervraging, toegang en rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Daartoe hoeven zij slechts een verzoek in te dienen bij Naar het e-mailadres bovenaan deze pagina (meer informatie vindt u op de aan de RGPD gewijde pagina's van de CNIL). Overeenkomstig de geldende voorschriften moet uw verzoek vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en moet u het adres vermelden waarop u de informatie wenst te ontvangen.Het is belangrijk om het antwoord te sturen.

 

Cookies

Overeenkomstig Ordonnantie nr. 2011-1012 van 24 augustus 2011 betreffende elektronische communicatie en de twee uitzonderingen op de verplichting om voorafgaande toestemming te verkrijgen als bedoeld in artikel 32 II van de Franse wet inzake gegevensbescherming, wordt de internetgebruiker ervan in kennis gesteld dat de host een cookie op zijn computer kan plaatsen om optimaal te kunnen surfen. Wij gebruiken geen marketing cookies. De internetgebruiker wordt erop gewezen dat cookies kleine bestanden zijn die via de browser op de computer van de internetgebruiker worden geïnstalleerd en waarmee de verbindingen van de gebruiker met verschillende internetpagina's kunnen worden geïdentificeerd en onthouden, en dat zij een beperkte levensduur hebben. Deze cookies zijn bedoeld om gedurende een variabele periode van maximaal een jaar op de computer van de internetgebruiker te worden bewaard. De internetgebruiker heeft de mogelijkheid deze cookies via de interface van zijn browser te blokkeren, de duur ervan te wijzigen of ze te verwijderen. Indien zij deze moeten verwijderen, worden zij gewaarschuwd dat het browsen op de Site niet optimaal zal zijn. Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de op hun computer geïnstalleerde cookies te verwijderen door naar het daarvoor bestemde menu van hun browser te gaan.

 

IP-adressen

Het IP-adres komt overeen met een reeks getallen, gescheiden door punten, die de unieke identificatie van een computer op het internet mogelijk maken. De host behoudt zich het recht voor het openbare IP-adres van alle internetgebruikers te verzamelen en te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Overeenkomstig de geldende wetgeving moet de host alle persoonsgegevens van een internetgebruiker op vordering van de rechter of op grond van een rechterlijke beslissing aan de bevoegde autoriteiten meedelen. Het IP-adres kan worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de internetgebruiker in geval van mededeling van deze informatie door een aanbieder van internettoegang.

 

Storingen op de site

Overmacht" betekent elke belemmering, beperking of verstoring van de site of diensten als gevolg van brand, epidemie, explosie, aardbeving, schommelingen in de bandbreedte, storing van de access provider, storing in het transmissienetwerk, instorting van faciliteiten, onbevoegd gebruik van aan de Klant verstrekte wachtwoorden, codes of credentials, computerhacking, inbreuk op de beveiliging die aan de Klant kan worden toegeschreven, of enige andere oorzaak;onrechtmatig of frauduleus gebruik van aan de klant verstrekte wachtwoorden, codes of gegevens, hacking, inbreuk op de beveiliging door de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, computerstoring of andere onvoorziene omstandigheden;overstroming, stroomstoring, oorlog, embargo, wet, bevel, eis of eis van enige overheid, vordering, staking, boycot of andere omstandigheden waarover The Host geen controle heeft. In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, ten gevolge van technische problemen van welke aard ook, kan de internetgebruiker of de klant geen schadevergoeding eisen. Het niet beschikbaar zijn van een of meer onlinediensten, zelfs indien dit langdurig en zonder beperking in de tijd gebeurt, vormt geen nadeel voor de internetgebruikers of -klanten en geeft geen aanleiding tot het toekennen van schadevergoeding.

 

Gepubliceerde inhoud

De door de klant op de pagina's van de site gepubliceerde inhoud, met name commentaren en meningen, vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Op grond van artikel 6-I-4 van de wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie moet de klant zich ervan bewust zijn dat een onrechtmatige melding van vermeend ongeoorloofde inhoud zijn verantwoordelijkheid kan inhouden en wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15 euro.15.000 op grond van artikel 6-I-4 van de Loi de confiance dans l'Economie numérique.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud, structuur en software die voor de werking van de Site worden gebruikt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, auteursrechten, van het geheel of een deel van deze site op een papieren of elektronische drager is formeel verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder de toestemming van L'Hébergeur, Alpilles Provence, Agence By Lomé, Logiciel de réservation, Paypal of Stripe of hun begunstigden of rechtverkrijgenden vormt een schending van de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle en zal gerechtelijk worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of transformatie, rangschikking of reproductie door welke kunst of techniek dan ook. Het geheel van deze site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

 

Verordening betreffende aankondigingen

Alle op deze site gepubliceerde meningen geven de opvattingen en meningen weer van de auteurs en niet van de beheerders of moderators van deze site (behalve de door henzelf geplaatste berichten en antwoorden). De beheerders en moderatoren kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze berichten, hoewel zij zich ertoe verbinden algemeen verwerpelijk of illegaal materiaal zo snel mogelijk te verwijderen. Als gebruikers gaat u ermee akkoord geen beledigend, obsceen, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel of ander materiaal te plaatsen dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving. U erkent dat de beheerders en moderators het recht hebben om op elk moment berichten te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen als de situatie daarom vraagt. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u invoert wordt opgeslagen in een database. Als uw account wordt geblokkeerd of gesloten, kunt u geen aanspraak meer maken op het eigendom van uw geschriften, behalve die welke rechtstreeks verband houden met uw privéleven. Deze laatste kunnen op uw verzoek worden verwijderd door een sitebeheerder, op eenvoudig verzoek van u aan het volgende adresga naar e-mail gecommuniceerd bovenaan de pagina.

 

Bepalingen betreffende de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Franse recht. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de dag van de reservering door de internetgebruiker of de klant.

nl_NL